Úvod » Novinky a publikace » Článek

Novela zákona o DPH

Od 1. 1. 2015 by měla platit novela zákona o DPH, jejíž hlavním cílem je implementace předpisů EU.

Hlavní změna nastane v určení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb televizního a rozhlasového vysílání a u elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani. Všechny tyto služby se budou zdaňovat ve státě příjemce dané služby. Pro zjednodušení administrativní náročnosti se v této souvislosti zavádí tzv. zvláštní režim pro správu daně, kdy poskytovatel uvedených služeb bude podávat daňové přiznání a hradit daňovou povinnost vzniklou v jednotlivých členských státech EU prostřednictvím elektronického portálu vždy jen v jednom členském státě.

Další změnou je vymezení pojmu území členského státu EU, kdy se za něj nově nebudou považovat některá francouzská zámořská území. Tato změna by měla být účinná již od 1. října 2014.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×