Úvod » Novinky a publikace » Článek

Nové mezinárodní smlouvy

Smlouvy se Saudskou Arábií, Kolumbií a s Rakouskem

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se v současnosti nacházejí tři nové smlouvy o zamezení dvojího zdanění („Smlouvy“), které Česká republika v nedávné době uzavřela. Jedná se o Smlouvy se Saudskou Arábií, Kolumbií a s Rakouskem. Posledně zmíněná smlouva po dokončení legislativního procesu v obou státech nahradí dosud platnou Smlouvu publikovanou pod č. 31/2007 Sb.m.s.

Dále dne 6. června 2012 vstoupila v platnost Smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřená mezi Českou republikou a Barbadosem. Účinnosti nabývá od 1. ledna 2013 a v nejbližší možné době bude publikována ve Sbírce mezinárodních smluv.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×