Co může přinést rozpad eurozóny? V Lidových novinách odpověděl Jiří Horník26/03/12 / Publikace

Jiří Horník, advokát KŠB, se v příloze Právo & Justice Lidových novin zamyslel nad dopady, které by smluvním stranám kontraktů uzavřených v eurech mohl přinést obávaný rozpad eurozóny.

Zánik eura by podle jeho názoru mohl vést k nejistotě, protože některé otázky, které by vyvstaly, v současné době žádný zákon neupravuje. Aby smluvní strany nezůstaly v nejistotě, bylo by nejlepší, kdyby je zákonodárce vymezil právním předpisem.

Text v plném znění si lze přečíst zde