Úvod » Novinky a publikace » Článek

Nové mezinárodní smlouvy

Ministerstvo financí ČR („MFČR“) informovalo o sjednání Dohody o výměně informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím. Cílem smlouvy je zvýšení efektivity výběru daní a daňové správy a omezení daňových úniků.

Dále byl ve Vídni podepsán Protokol mezi Českou a Rakouskou republikou, který upravuje znění Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Protokol implementuje doporučení OECD a zajišťuje rozšířenou výměnu informací mezi oběma daňovými správami.

Oba dokumenty vstoupí v platnost po skončení legislativního procesu v obou smluvních státech.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×