Petr Kasík pro Lidové noviny: O „nebezpečnosti“ anonymních akcií21/11/11 / Publikace

Partner KŠB Petr Kasík přispěl komentářem v příloze Lidových novin Právo & Justice z 21. listopadu 2011 do aktuální debaty o rušení listinných akcií na majitele.

I když je poslední návrh ministerstva spravedlnosti v této věci relativně citlivý a elegantní, stejně podstatu problému nevyřeší, píše Petr Kasík. A dodává – veřejné prostředky chraňme veřejnoprávní úpravou, nikoli zásahy do soukromého práva.

Chce-li stát potenciální zneužívání anonymních akcií politiky a státními úředníky skutečně řešit, měl by se inspirovat například zákonem o bankách.