I inspektorům se lze bránit06/06/11 / Publikace

Lidové noviny publikovaly 6. června 2011 v příloze Právo & Justice článek advokátky KŠB Dany Čihákové a koncipienta KŠB Petra Sedlatého k institutu zkráceného stavebního řízení. Ačkoliv byl institut do stavebního zákona zaveden ve snaze zjednodušit povolovací řízení, mezery v zákoně vedly k jeho častému zneužívání. Městský soud v Praze tomu však svým průlomovým rozhodnutím alespoň částečně zabránil.