Úvod » Novinky a publikace » Článek

Upozornění v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů

Změna povinnosti plátců daně účinná od 1. ledna 2011

Chtěli bychom upozornit na změny povinností plátců daně, které jsou účinné od 1.1.2011, ale vztahují se ještě k roku předchozímu

  • roční vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2010 je třeba podat do 30. dubna 2011;
  • roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2010 se podává do 28. února 2011 a pokud bude podáno elektronicky, prodlužuje se tato lhůta do 20. března 2011.

Poprvé u vyúčtování za rok 2010 je nově možné podávat dodatečné vyúčtování podle daňového řádu. Dodatečné vyúčtování nelze podat za zdaňovací období 2009 a předcházející zdaňovací období.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×