Výjimka pro obchodníky. Ekonom, č. 25/201029/07/10 / Publikace

Martina Zímová a Ivo Šimeček publikovali v týdeníku Ekonom článek týkající se nové blokové výjimky pro vertikální dohody mezi soutěžiteli. Podle tohoto nařízení Evropské komise jsou některé vertikální dohody (např. dohody mezi výrobci a distributory, franchisingové dohody apod.) za předpokladu naplnění určitých podmínek plošně povoleny, ač by jinak mohly být v individuálním případě posouzeny jako protisoutěžní a jako takové zakázány. Uvedená problematika se dotýká všech distribučních vztahů při prodeji zboží.