Úvod » Novinky a publikace » Článek

Ze soudních rozhodnutí

Nejvyšší správní soud ve svých rozsudcích z 18. června 2008, potvrdil, že celní úřady nemohly doměřovat vyšší cla z důvodu změny  celního sazebníku po vstupu Česka do EU a to až do 27. srpna 2004, protože příslušná právní úprava, tvořená nařízeními EU nebyla v té době publikována v českém jazyce (podle rozsudku č.j. 1 Afs 21/2008-98 a dalších). K publikaci příslušných nařízení v českém jazyce v Úředním věstníku EU došlo až 27. srpna 2004. Nejvyšší správní soud současně dodal, že tento postup nelze uplatnit u těch případů, které nebyly k datu  11. prosince 2007 napadeny opravným prostředkem.  Prosincové datum je důležité, protože v tomto dni rozhodl Soudní dvůr EU o závaznosti předpisů EU vůči jednotlivcům teprve tehdy, když jsou publikována v národním jazyce. 

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×