KŠB úspěšně zastupovala společnost Asiana09/01/19 / Zprávy

Litigační tým KŠB v čele s Pavlem Dejlem dosáhl úspěchu před Krajským soudem v Brně. Firma Student Agency má podle jeho nepravomocného rozhodnutí zaplatit společnosti Asiana 11,7 milionu korun spolu s úrokem z prodlení za škodu způsobenou protiprávním vytlačením Asiany v letech 2007 a 2008 z trhu autobusové dopravy na trase mezi Prahou a Brnem a zpět.

Student Agency byla – na základě podnětu podaného za Asianu ze strany KŠB - již pravomocně postihnuta Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který uložil společnosti za zneužití dominantního postavení uplatňováním nepřiměřeně nízkých cen a vyloučení Asiany z trhu pětimilionovou pokutu. Společnost Asiana pak u Krajského soudu v Brně požadovala po Student Agency náhradu způsobené škody, když se jedná o jedno z prvních rozhodnutí českých soudů, kterým byla přiznána náhrada škody způsobené nedovoleným omezením hospodářské soutěže.

Více informací včetně komentáře Pavla Dejla naleznete zde.