KŠB poskytuje právní poradenství LEO Express09/07/14 / Zprávy

KŠB poskytuje právní poradenství LEO Express v rámci soudního řízení ohledně náhrady škody proti společnosti České dráhy, a.s.

Společnost LEO Express podala k Městskému soudu v Praze žalobu na náhradu škody na České dráhy, a to kvůli zneužití dominantního postavení na relevantním trhu v oblasti osobní železniční přepravy ve smyslu českého zákona o ochraně hospodářské soutěže a Smlouvy FEU.

Společnost LEO Express, kterou zastupuje tým advokátní kanceláře KŠB v čele s partnerem Pavlem Dejlem, vyčíslila škodu v podobě ušlého zisku na 418 milionů korun. Protiprávní jednání Českých drah spočívá podle názoru žalobce v takzvaných predátorských, tedy podnákladových cenách na trase Praha – Ostrava. Pavel Dejl dodává, že „předmětná žaloba je důležitá pro rozvoj konkurenčního prostředí v železniční osobní dopravě nejen v ČR, ale v celé Evropské unii. Má za cíl reparovat škody způsobené snahou ČD, jako dřívějšího monopolisty, znemožnit konkurenčním soukromým dopravcům, jako je LEO Express, vstup na trh osobní železniční dopravy a soutěžit na něm bez dotací členských států EU.“