Úvod » Novinky a publikace » Článek

Směrnice o příjmech z úroků

Novela Směrnice o příjmech z úroků

Rada EU schválila novelu Směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb. Nová pravidla jsou členské státy povinny začlenit do svých právních předpisů do 1. ledna 2016 a účinnost těchto pravidel je stanovena od 1. ledna 2017.

Novela Směrnice rozšiřuje okruh příjmů, na které se bude vztahovat. Nově tak za úrokové příjmy budou považovány příjmy z některých životních pojištění a další příjmy plynoucí od investičních fondů. Dále budou vyplácející subjekty povinny zjišťovat, zda subjekt, který je příjemcem úrokového příjmu, není účelově zapojeným mezičlánkem před fyzickou osobou, která je fakticky konečným příjemcem daného příjmu.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×