Úvod » Novinky a publikace » Článek

DPH jen elektronicky

Od 1.1.2014 se bude podávat DPH jen elektronicky

Od 1. 1. 2014 budou plátci DPH povinně činit všechna podání, k nimž jsou povinni dle zákona o dani z přidané hodnoty, pouze elektronicky. Výjimku mají pouze plátci – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč.

Kromě souhrnných hlášení a výpisů z evidence pro daňové účely v režimu přenesené daňové povinnosti se tak nově budou podávat elektronicky řádná daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání a hlášení, včetně jejich příloh.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×