Úvod » Novinky a publikace » Článek

Ručení za DPH

Ručení za DPH - odklad aplikace

Ručení za DPH - úhrady ve zvláštních případech

Ručení za DPH - odklad aplikace

Generální finanční ředitelství („GFŘ“) zveřejnilo na webových stránkách Finanční správy informaci, že zatím nebude vyzývat příjemce zdanitelného plnění k úhradě DPH neodvedené jeho poskytovatelem z titulu úhrady za dané plnění na bankovní účet, který není zveřejněný v příslušném registru. Správci daně začnou vyzývat plátce, u kterých ručení ze zákona z výše uvedeného titulu vznikne, až po 1. lednu 2014.

V této souvislosti připomeňme, že původně mělo být ručení z titulu úhrady na nezveřejněný bankovní účet uplatňováno již od 1. dubna 2013.

Ostatních titulů ručení se zmíněná informace netýká a příjemci zdanitelných plnění tak musí být nadále ostražití.

Ručení za DPH - úhrady ve zvláštních případech

GFŘ zveřejnilo na webových stránkách Finanční správy informaci, která se týká situací, kdy ve specifických případech není možno dodržet zákonnou podmínku úhrady úplaty za zdanitelné plnění za účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je příslušným způsobem zveřejněn správcem daně. Jedná se zejména o případy, kdy poskytovatel zdanitelného plnění využívá služeb faktoringových společností či jiných subjektů zabývajících se správou, příp. vymáháním pohledávek. Dále jde o případy, kdy je úhrada plnění poskytována nepřímo např. přes notářskou či advokátní úschovu nebo je poskytována na vázaný účet.

GFŘ v informaci uvádí podmínky, za kterých nebude ve výše uvedených případech aplikovat institut ručení. Tou hlavní podmínkou je průkazné doložení celá transakční stopy platby za dotčené zdanitelné plnění, tj. od příjemce zdanitelného plnění přes třetí subjekt až ke zveřejněnému účtu poskytovatele zdanitelného plnění.

Informace GFŘ dále obsahuje podmínky, za kterých nebudou správci daně ručení za nezaplacenou DPH aplikovat v případech úhrad platební kartou, plateb v exekučním řízení a insolvenci a v případech sdružení a skupiny pro účely DPH.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×