Úvod » Novinky a publikace » Článek

Z Poslanecké sněmovny

Novinky v legislativě

Na rekodifikaci soukromého práva navazuje i změna daňových zákonů. Nejde jenom o změnu, jak se říká, legislativně technickou, kdy by byly do daňového práva inkorporovány pojmy práva občanského. Novela daňových předpisů reaguje rovněž na zcela nové instituty, jako jsou svěřenské fondy, veřejně prospěšní poplatníci a dal. Obsahuje také vlastní nová pravidla zdaňování.

Poslanecká sněmovna projednala ve druhém čtení návrh nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí upravujícího zdanění převodů nemovitostí včetně přenosu daňové povinnosti na kupujícího. Druhá předloha zahrnuje vedle velké novely zákona o dani z příjmů také souhrn změn v ostatních druzích daní, dále v oblasti sociálního zabezpečení, nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a rovněž v účetnictví.

Veškeré změny budeme sledovat a klienty budeme vhodnou formou informovat.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×