Úvod » Novinky a publikace » Článek

Dohody o výměně informací

Mezinárodní vládní dohody o výměně informací v daňových záležitostech umožňují výměnu informací nezbytných pro účely správného stanovení daně poplatníků smluvních stran, případně pro účely trestního řízení ve vztahu k daňovým deliktům.

Na jejich podkladě lze např. od smluvních států získat potřebné informace bez ohledu na to, zda jsou tyto informace jsou v držení bank či jiných finančních institucí.

Na počátku roku 2013 vstoupily v účinnost dohody o výměně informací v daňových záležitostech uzavřené mezi Českou republikou a Jersey, Bermudami, Ostrovem Man, Guernsey, San Marinem a Britskými Panenskými ostrovy. K ratifikačnímu procesu byly předány texty dohod např. s Kajmanskými ostrovy, Andorou, Bahamami,  ostrovem Saint Maarten, Arubou, Belize a Cookovými ostrovy. Na konci loňského roku byl také sjednán text dohody mezi Českou republikou a Monakem.

Daně, kterých se uvedené dohody týkají, jsou z pohledu České republiky především daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z nemovitostí a daň z přidané hodnoty.

Nicméně u San Marina a Jersey se výměna informací týká všech druhů daní platných v České republice tj. např. spotřební daně apod.

Výměna informací se provádí na žádost žádající strany. Dožádaná strana provádí opatření na sběr informací, kterými jsou chápany zákony a správní nebo soudní postupy, které umožní smluvní straně získat a poskytnout požadované informace.

Příslušný orgán žádající strany musí prokázat, že požadované informace jsou významné pro žádající stranu a pro tyto účely poskytnout dožádané straně příslušné informace.

Druh poskytovaných informací je blíže specifikován v dohodách a týká se např. informací v držení bank a jiných finančních institucí, informací týkajících se vlastnictví společnosti, sdružení, trustů a jiných.

Dohody o výměně informací obsahují i klauzuli, že příslušný orgán dožádané strany může odmítnout poskytnout informace a to především z důvodů nevyčerpaných opravných prostředků dostupných na svém území apod.

Nabízíme klientům, kteří využívají uvedené jurisdikce k daňovému plánování prokonzultovat možné daňové souvislosti s našimi odborníky.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×