Úvod » Novinky a publikace » Článek

Z judikatury

Cestovní služba

Nejvyšší správní soud ČR („NSS“) dne 11. července 2012 vydal rozsudek č.j. 1 Afs 103/2010-274, který posuzuje speciální režim DPH u cestovní služby.

V předmětné kauze NSS využil práva předložit Evropskému soudnímu dvoru („ESD“) předběžnou otázku a jeho závěry i s odkazy na judikaturu ESD uvádí ve svém rozsudku.

Z rozsudku NSS vyplývá, že v podstatě každý plátce daně se může stát poskytovatelem cestovní služby, přestože není cestovní kanceláří a bude povinen uplatnit zvláštní režim v uplatňování DPH. Jedná se mimo jiné o případy, kdy plátce poskytne jedinou typickou cestovní službu (např. ubytování) a zároveň s ní poskytne nějakou službu doplňkovou, typickou pro cestovní ruch (např. poskytování informací, rezervace apod.).

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×