Úvod » Novinky a publikace » Článek

Z judikatury

Nerealizované kurzové zisky

Nejvyšší správní soud ČR („NSS“) dne 19. dubna 2012 vydal rozsudek č.j. 5 Afs 45/2011-94, že nerealizované kurzové zisky nemohou být považovány za zdanitelný příjem, a to z toho důvodu, že vznikají pouze z titulu přepočtu měny na domácí měnu k určitému dni. Nedochází však k faktickému zvýšení majetku daňového subjektu.

NSS konstatoval, že nerealizovaný kurzový rozdíl zaznamenává pouze vývoj hodnoty závazku v českých korunách bez vazby na jakoukoli skutečnou realizaci. Pro daňové účely dojde k případné realizaci příjmů až v okamžiku úhrady závazku. Výše uvedené se samozřejmě týká též nerealizovaných kurzových ztrát.

GFŘ považuje uvedený judikát za rozhodnutí v konkrétní kauze, který tudíž nemá povahu ustálené judikatury, a neshledává proto důvod k odchýlení se od dosavadní praxe. Daňová správa proto bude posuzovat daňový režim kurzových rozdílů tak jako dosud.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×