Daňové poradkyně KŠB ve Finančním managementu: Jaká soudní rozhodnutí je dobré znát?11/07/12 / Publikace

Důležitými rozhodnutími tuzemských soudů v oblasti daní se v posledním čísle magazínu Finanční management zabývaly Helena Navrátilová a Pavla Blažková.

Mezi tématy, kterým se věnovaly, jsou například rozsudky týkající se procesních otázek jako je zahájení daňové kontroly, důkazní břemeno při prokazování přijatých plnění podle smluv o poskytování služeb či takzvaný švarcsystém. Za zmínku stojí mimo jiné rozsudek Nejvyššího správního soudu, podle něhož není možné po daňovém subjektu požadovat, aby prokázal skutečnost, která se nestala, případně jiný judikát téhož soudu týkající se vymezení výdajů snižujících daňový základ poplatníka.