Úvod » Novinky a publikace » Článek

Reforma daňové a celní správy

Parlament schválil návrhy zákona o Finanční správě  ČR  („zákon o Finanční správě“) a zákona o Celní správě ČR. Zákony by měly nabýt  účinnosti 1. ledna 2013.

Na základě zákona o Finanční správě bude současných 8 finančních ředitelství a 199 finančních úřadů transformováno na 14 finančních úřadů se sídly v krajích a jejich 199 územních pracovišť. Zůstane zachováno Generální finanční ředitelství a Specializovaný finanční úřad. Nově bude vytvořeno Odvolací finanční ředitelství.  

Specializovaný finanční úřad začne postupně fungovat již v průběhu roku 2012. Odvolacím orgánem ve věcech jím rozhodnutých bude v roce 2012 Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu. Reorganizaci celní správy bude spočívat v přechodu z třístupňové soustavy orgánů na dvoustupňovou tvořenou Generálním ředitelstvím cel a 15 celními úřady. Budou zrušena celní ředitelství.

Oba zákony ještě musí podepsat prezident.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×