Úvod » Novinky a publikace » Článek

Připravované zákony

Připravované změny zákonů v oblasti nemocenského a důchodového pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje změny zákonů v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, které by měly nabýt účinnosti 1. ledna 2012. Pokud budou tyto návrhy přijaty, budou nově povinně důchodově a nemocensky pojištěni i členové kolektivních orgánů právnické osoby (např. členové představenstva a dozorčí rady a.s.), společníci a jednatelé s.r.o., komanditisté k.s. (těm vznikne nově jen účast na nemocenském pojištění), prokuristé, likvidátoři a vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby z nesmluvního státu. U členů kolektivních orgánů právnické osoby, prokuristů a likvidátorů musí být splněna podmínka, že se jejich příjmy považují za příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů.

Nově by se mělo odvádět pojistné i z dohody o provedení práce, pokud odměna přesáhne 5 000 Kč.

Copyright © 2000 – 2018, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch