Úvod » Novinky a publikace » Článek

Průlomové daňové rozhodnutí. Euro, č. 37/2010

Helena Navrátilová, vedoucí daňového týmu KŠB, komentuje pro rubriku Právo a daně týdeníku Euro jeden z posledních rozsudků Nejvyššího správního soudu. Ten došel k závěru, že úroky a jiné náklady akciové společnosti v souvislosti s přijetím a čerpáním úvěru, který byl použit k výplatě dividend akcionářům, lze považovat za daňově uznatelné.

Podrobněji k tomuto průlomovému rozhodnutí a rovněž k otázce, zda-li lze toto rozhodnutí vztáhnout též na případ společnosti s ručením omezeným či v případech výplaty podílů na zisku společníkům z vlastních zdrojů firmy v článku, který je ke stažení zde:

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×