Průlomové daňové rozhodnutí. Euro, č. 37/201015/09/10 / Publikace

Helena Navrátilová, vedoucí daňového týmu KŠB, komentuje pro rubriku Právo a daně týdeníku Euro jeden z posledních rozsudků Nejvyššího správního soudu. Ten došel k závěru, že úroky a jiné náklady akciové společnosti v souvislosti s přijetím a čerpáním úvěru, který byl použit k výplatě dividend akcionářům, lze považovat za daňově uznatelné.

Podrobněji k tomuto průlomovému rozhodnutí a rovněž k otázce, zda-li lze toto rozhodnutí vztáhnout též na případ společnosti s ručením omezeným či v případech výplaty podílů na zisku společníkům z vlastních zdrojů firmy v článku, který je ke stažení zde: