Úvod » Novinky a publikace » Článek

Z judikatury - Nejvyšší správní soud dne 25. února 2010, č.j. 4 Ads 120/2009-88 rozhodl o kasační stížnosti ve věci žalobce Ježek software s.r.o., proti žalované České správě sociálního zabezpečení

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti žalované (České správy sociálního zabezpečení), napadený rozsudek zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud nesouhlasil se závěrem krajského soudu, že pojem vyměřovacího základu organizace a malé organizace nebylo možné pro období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 odvodit přímo ze zákona samotného. Zákon č. 589/1992 Sb. totiž zařadil do okruhu poplatníků pojistného také organizace a malé organizace a stanovil jim povinnost odvádět pojistné, které byly povinny platit za sebe. Tato jejich platební povinnost tedy nemohla v rozhodné době zaniknout. Výše pojistného organizace a malé organizace za sebe samu byla stanovena za pomoci tří veličin, z nichž zákon č. 589/1992 Sb. obsahoval a výslovně definoval rozhodné období a sazby pojistného. Pojem vyměřovacího základu organizace a malé organizace, byť výslovně nedefinovaný, bylo možné jednoznačně dovodit z definice vyměřovacího základu zaměstnance, který byl rovněž poplatníkem pojistného, neboť jen zaměstnanci se mohli účastnit systémů sociálního pojištění a sociálního zabezpečení, na které se pojistné platilo, přičemž jejich zaměstnavatelům žádné plnění z těchto systémů náležet nemohlo. (www.nssoud.cz).

Krajský soud nedávno vydal nové rozhodnutí, ve smyslu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým správní žalobu  zamítl. Je pravděpodobné, že spor o placení pojistného na sociální zabezpečení za období leden až červen 2007 tímto rozhodnutím neskončí a celá věc se dostane k Ústavnímu soudu.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×