Úvod » Novinky a publikace » Článek

Z judikatury - Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31. července 2009, č.j. 8 Afs 46/2008 – 48, vyložil rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou v případě, kdy správce daně uložil pokutu jednateli s.r.o. za to, že se nedostavil podat potřebné vysvětlen

Podle Nejvyššího správního soudu (NSS) takováto pokuta nemohla být uložena jednateli jako fyzické osobě, ale měla být uložena přímo právnické osobě, za kterou jednatel vystupoval.

Správce daně tak pochybí, pokud ukládá pokutu jako sankci ryze osobní povahy, ač došlo k porušení povinnosti, které se dopustil daňový subjekt jako osoba právnická. Tento rozsudek navazuje na předchozí judikaturu NSS (čj. 2 Afs 45/2005 – 50 ze dne 9. března 2006), dle které i právnická osoba může být předvolána ve smyslu ustanovení § 29 zákona o správě daní a poplatků k podání vysvětlení. Se zřetelem na charakter právnických osob je samozřejmé, že se na základě předvolání právnické osoby dostaví ke správci daně vždy osoba fyzická. Oba citované judikáty jsou dostupné na webových stránkách NSS (www.nssoud.cz).

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×