Úvod » Novinky a publikace » Článek

Změna u státní podpory ke krytí úroků z úvěrů na opravy a modernizace domů

Dne 27. 4. 2009 byla přijata změna nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků St. fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve zn.p.p. Nařízení nabylo účinnosti dnem 1. 5. 2009.

Podpora se již nebude vztahovat pouze na domy  postavené panelovou technologií, ale je možné ji čerpat na opravy a modernizace veškerých bytových domů v ČR včetně bytů či nebytových prostor v nich se nacházejících. Mění se však vymezení relevantních oprav či modernizací, na které lze podporu poskytnout.

Termín podání žádosti o podporu již není vázán na uplynutí max. 6-ti měsíční lhůty od sjednání úvěru.

Dále se upravují se podmínky předkládání zprávy o energetickém auditu a prokazování energetické náročnosti budovy; obecně budou tyto požadavky uplatňovány pouze u domů postavených panelovými technologiemi;

Výše podpory je nově odstupňována v závislosti na druhu a množství prováděných prací relací ke snížení úrokové sazby z úvěru od 2,5 do 4 procentních bodů.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×