Úvod » Novinky a publikace » Článek

Czech Republic Takeover Guide

Dagmar Dubecká a Vlastimil Pihera zpracovali pro International Bar Association informační materiál zabývající se právní úpravou nabídek převzetí v ČR. Materiál shrnuje základní principy nové právní úpravy nabídek převzetí v ČR, novou konstrukci nabídkové povinnosti, druhy žalob z titulu nabídky převzetí či nesplněné nabídkové povinnosti a způsob výkonu dohledu nad nabídkami převzetí Českou národní bankou. Publikovaný text obsahuje informace platné k datu redakční uzávěrky – duben 2008.

Copyright © 2000 – 2018, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch