Czech Republic Takeover Guide20/11/08 / Publikace

Dagmar Dubecká a Vlastimil Pihera zpracovali pro International Bar Association informační materiál zabývající se právní úpravou nabídek převzetí v ČR. Materiál shrnuje základní principy nové právní úpravy nabídek převzetí v ČR, novou konstrukci nabídkové povinnosti, druhy žalob z titulu nabídky převzetí či nesplněné nabídkové povinnosti a způsob výkonu dohledu nad nabídkami převzetí Českou národní bankou. Publikovaný text obsahuje informace platné k datu redakční uzávěrky – duben 2008.