Úvod » Novinky a publikace » Článek

Nová úprava potírání praní špinavých peněz a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, účinný od 1. 9. 2008, reaguje na řadu nových požadavků evropské legislativy, zejména směrnice č. 2005/60 ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (tzv. 3. AML direktiva).

Největší dosah má zřejmě snížení prahové hodnoty transakce, při níž již musí banka či jiná povinná osoba klienta identifikovat; jde o 1000 eur. Nově se zavádí povinnost kontroly klienta (customer due diligence), která zahrnuje získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu, průběžné sledování obchodního vztahu, přezkoumávání jednotlivých obchodů i zdrojů peněžních prostředků. Spolu s informacemi je klient povinen předložit také příslušné doklady.

Povinnost kontroly se obecně, tedy vedle zvlášť vyjmenovaných případů, vztahuje na obchody od částky 15 000 eur. Přísnější kriteria oproti dřívější úpravě platí také pro zjištění "beneficienta", tj. skutečného majitele resp. příjemce výnosů či osoby vykonávající rozhodující vliv na řízení. Znamená to tedy, že povinné osoby jsou oprávněny požadovat od klientů za účelem rozpoznání podezřelého obchodu podstatně větší rozsah informací.

Mírnější režim v podobě výjimek z povinné identifikace či kontroly přináší nová právní úprava např. pro kotované společnosti,  klienty s tzv. průhlednými činnostmi anebo relativně nerizikové finanční produkty, jako je např. životní a penzijní pojištění.

Požadavky citované směrnice se dosti výrazně dotkly i dalších předpisů, zejména z oblasti platebního styku a deviz. Nově je podmíněno udělením licence provádění a zprostředkování převodů peněžních prostředků, není-li převádějící instituce držitelem zvláštního oprávnění (bankovní nebo jednotná licence apod.). Obdobné platí pro nově definovanou směnárenskou činnost, k níž je nezbytná registrace dle devizového zákona; vypouští se proto ze seznamu koncesovaných živností dle živnostenského zákona.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×