Úvod » Novinky a publikace » Článek

Omezení plateb v hotovosti s mírnějšími sankcemi

Již před více než čtyřmi roky vstoupila v platnost právní úprava přikazující provádět platby nad 15 tisíc eur bezhotovostním způsobem. Koncem srpna tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona o omezení plateb v hotovosti, která modifikuje sankční režim včetně zmírnění dosavadních postihů ukládaných za porušení této povinnosti.

Důležitou změnou je zrušení spodní desetitisícové hranice pokuty; tato minimální částka musela být dosud ukládána i za relativně málo významná porušení zákona. Pro fyzické osoby se současně snižuje i horní hranici sazby, a to z pěti milionů na půl milionu korun. U právnických osob a podnikajících fyzických osob se horní hranice pokuty nemění, zakotvuje se však možnost zproštění odpovědnosti. K tomu bude nutné prokázat, že osoba vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Dalším důvodem zániku odpovědnosti je uplynutí času; odpovědnost zanikne, pokud správní orgán nezahájí řízení o spáchaném deliktu do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×