Úvod » Novinky a publikace » Článek

Spotřební daně

Dne 20. února byla ve Sbírce zákonů vyhlášena Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě. Vyhláška stanovuje nová pravidla výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené z nafty spotřebované v zemědělské prvovýrobě, upravuje způsob a podmínky vedení dokladů a evidence o nákupu a spotřebě této nafty. Vyhláška zároveň ruší dosavadní předpisy upravující tuto oblast.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×