Úvod » Novinky a publikace » Článek

Novela předpisů v oblasti nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení a pracovněprávní

Koncem roku 2006 přijala Poslanecká sněmovna zákon č. 588/2006 Sb., kterým došlo ke změnám celé řady zákonů upravujících režim nemocenského pojištění, náhrady mzdy při pracovní neschopnosti, pojistného na sociální zabezpečení atd.

Tímto zákonem bylo např. odloženo datum účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění a s tím související výplaty náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti podle zákoníku práce na 1. ledna 2008 (původně od 1. ledna 2007).

Rovněž sazby pojistného na sociální zabezpečení (důchodové a nemocenské pojištění) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a termíny pro toto pojistné odváděné zaměstnavatelem a pro zálohy na toto pojistné placené OSVČ zůstávají stejné jako v roce 2006.

V této souvislosti bychom se chtěli omluvit, že v předchozích daňových novinkách (DAŇOVÝ KALENDÁŘ), které jsme připravovali s předstihem, byly uvedeny termíny pro placení pojistného na sociální zabezpečení včetně nemocenského pojištění OSVČ, které v důsledku této novely začnou platit až od 1. ledna 2008 (původně od 1. ledna 2007). Předchozí DAŇOVÝ KALENDÁŘ si laskavě nahraďte jeho novou verzí, kterou současně přikládáme.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×