Úvod » Novinky a publikace » Článek

Strukturální fondy

Evropský parlament schválil pětici nařízení upravujících financování projektů ze strukturálních fondů na léta 2007-13. Na Fond soudržnosti, Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj a nové Evropské sdružení pro územní spolupráci je v sedmiletém rozpočtu Evropské unie vyčleněno 308 miliard eur. Schválená legislativa definuje cíle, a především kritéria pro způsobilost k čerpání fondů a pro jejich distribuci v rozšířené EU. Otevírá se tak cesta k čerpání z fondů ve výši téměř 308 miliard EUR pro léta 2007 až 2013, což je více než třetina celkového finančního rámce. Pro Českou republiku je z fondů určeno 23,6 mld. EUR (více než 773 mld. Kč). Pro rozložení finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti mezi operační programy v České republice v letech 2007-2013 a další podrobnosti viz http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013/.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×