Úvod » Novinky a publikace » Článek

Jan Šovar novým advokátem KŠB

1. srpna 2017 se stal advokátem Jan Šovar, který v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík (KŠB) již působí jako expert na právo finančních trhů.

Před svým nástupem do KŠB vedl legislativu kapitálového trhu na Ministerstvu financí. Pracoval mimo jiné ve Výboru evropských regulátorů cenných papírů v Paříži a v Deutsche Bank v Londýně.

Jan vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Zaměřuje se zejména na právo finančního trhu, mj. dematerializované cenné papíry, investiční fondy a investiční a platební služby. Aktuálně též na fenomén FinTech.

Je autorem komentářů, článků a příspěvků, které se k těmto tématům vztahují. V této oblasti také v tuzemsku i v zahraničí přednáší. Mezi jiným je také spolu spoluautorem komentářů k zákonu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, zákonu o investičních společnostech a investičních fondech nebo občanskému zákoníku.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×