Úvod » Novinky a publikace » Článek

Úspěch v soudním řízení o odškodnění za nepřiměřenou délku správního řízení

KŠB dosáhla významného úspěchu v řízení o náhradu nemajetkové újmy za nepřiměřenou délku řízení o udělení licence k podnikání v oblasti odpadového hospodářství, ve kterém postupně rozhodovali ministerstvo a ministr životního prostředí, správní soudy a opětovně správní orgány.

Obvodní soud pro Prahu 10 odmítl podanou žalobu s odůvodněním, že se právo na projednání věci v přiměřené lhůtě nevztahuje na správní řízení. Proti tomuto rozhodnutí se KŠB odvolala a v odvolacím řízení v plném rozsahu uspěla. Městský soud v Praze se ztotožnil s argumentací KŠB, že na dané správní řízení lze na základě judikatury Evropského soudu pro lidská práva vztáhnout právo na projednání věci v přiměřené lhůtě. Odvolací soud uložil žalobu projednat,  vedené správní řízení a navazující soudní řízení posuzovat až do vydání konečného rozhodnutí ve správním řízení jako jeden celek a do celkové doby započítat jak rozhodování správních orgánů, tak přezkum správního soudnictví.

Uvedené rozhodnutí otevírá snazší cestu pro odškodňování nepřiměřených délek typově obdobných správních řízení. KŠB zastupuje celou řadu klientů v oblasti odpadového hospodářství v celém spektru právních služeb včetně správních řízení a v přezkumném správním soudnictví.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×