Sylvie Sobolová a Christian Blatchford rozšířili řady partnerů advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík16/01/17 / Zprávy

Novými partnery advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík (KŠB) se 1. ledna 2017 stali Sylvie Sobolová a Christian Blatchford. Oba působí v KŠB řadu let a jejich posun do vyšší pozice je oceněním přínosu, který pro advokátní kancelář znamenají. Zároveň byli do pozice counsela jmenováni dosavadní advokáti Jan Lasák, Vlastimil Pihera a Tomáš Sequens. 

Sylvie Sobolová působí v advokacii od roku 2002, je členkou České advokátní komory (ČAK). Specializuje se na veřejné zakázky a podpory, právo hospodářské soutěže, právo duševního vlastnictví a obecně na spory a rozhodčí řízení.  Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Na Vysoké škole ekonomické získala v roce 2004 titul Ph.D. Absolvovala rovněž studijní pobyt na University of Oxford a stáž u Tribunálu Evropské unie v Lucemburku. Hovoří zejména anglicky a německy.

Christian Blatchford je advokátem od roku 2003, členem Law Society of England and Wales a České advokátní komory. Specializuje se zejména na fúze a akvizice a projekty. Vystudoval Filozofickou fakultu University of Manchester, absolvoval postgraduální studium v oboru práva na College of Law v Guildfordu. Hovoří anglicky a česky.

„Sylvie Sobolová i Christian Blatchford jsou oba výborní advokáti, kteří mají skvělé předpoklady být partnery KŠB nejen pro svou dlouhodobou a usilovnou advokátní práci, ale i pro svůj aktivní přístup v budování dobrého jména naší advokátní kanceláře. Přeji jim v nové roli plno úspěchů,“ uvedla Dagmar Dubecká, řídící partnerka KŠB.

Jan Lasák v advokacii působí od roku 2012 po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (včetně studia Ph.D.) a Columbia Law School (LL.M.). Specializuje se na právo obchodních společností včetně koncernového práva a fúze a akvizice. Současně působí jako odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UPOL. Aktivně se věnuje publikační a přednáškové činnosti, a to zejména v oblasti korporačního práva (je například vedoucím autorského kolektivu komentáře k zákonu o obchodních korporacích vydaným nakladatelstvím Wolters Kluwer). 

Vlastimil Pihera je advokátem od roku 2008. Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (včetně studia Ph.D.). Specializuje se na cenné papíry a kapitálové trhy, právo obchodních společností a oblast estate planning. Působí současně jako vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, je členem rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu, vedle přednáškové činnosti též publikuje v odborném tisku. Hovoří anglicky a německy.

Třetí z nově jmenovaných counselů, Tomáš Sequens, je advokátem od roku 2003. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a kromě České advokátní komory je taktéž členem České společnosti pro právo životního prostředí či  European Association of Environmental Law. Jeho specializací jsou právo životního prostředí, energetické právo včetně horního práva a správní řízení včetně správního soudnictví. Je autorem či spoluautorem řady právních publikací. Hovoří anglicky a rusky.