Ústavní soud přisvědčil argumentaci KŠB v pokračování případu DELTA PEKÁRNY18/02/16 / Zprávy

Ústavní soud České republiky vydal rozhodnutí ve věci prohlídky kancelářských prostor společnosti DELTA PEKÁRNY, a.s. pracovníky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ztotožnil se s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), který případ posuzoval na podzim roku 2014 a který konstatoval, že zmíněná neohlášená kontrola (tzv. dawn-raid) ze strany ÚOHS bez efektivní soudní kontroly byla protiprávní.

Je dobře, že po štrasburském soudu se k celému případu jednoznačně a obdobně vyjádřil i český Ústavní soud. Jeho rozhodnutím, které vítáme, se ruší předešlá rozhodnutí správních soudů, která byla v rozporu s rozhodnutím ESLP, a celý případ údajného kartelu klienta se tak vrací k Nejvyššímu správnímu soudu,“ sdělil Pavel Dejl, partner advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, který DELTA PEKÁRNY v řízení zastupoval.

Nenadálá kontrola pracovníků ÚOHS v prostorách společnosti DELTA PEKÁRNY se odehrála v roce 2003. Společnost nezákonnost postupu ÚOHS napadla u tuzemských soudů a po neúspěšném vyčerpání všech procesních prostředků se v roce 2010 obrátila na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Ten se ve svém finálním rozhodnutí přiklonil na stranu žalobce, neboť dospěl k závěru, že postupem ÚOHS byla hrubě porušená žalobcova práva garantovaná Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod.

Rozhodnutím Ústavního soudu byla opětovně zpochybněna legálnost kontrol prováděných bez efektivní soudní kontroly českým Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v kancelářích a jiných prostorách obchodních společností.

Ke svému rozhodnutí se v tiskové zprávě vyjádřil i Ústavní soud.