Úvod » Novinky a publikace » Článek

Na novém komentáři zákona o zvláštních řízeních soudních se podíleli i autoři z KŠB

Nově vydaný komentář obsahuje mj. i kapitoly týkající se řízení ve věcech právnických osob a svěřenského fondu a některých specifických řízení (ve věcech kapitálového trhu, o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry), jejichž autory jsou partner KŠB Pavel Dejl a advokátka KŠB Radka Felgrová.

Nová publikace vydavatelství Wolters Kluwer je prvním svazkem z celkově chystaného třídílného souboru civilních procesních předpisů.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×