Úvod » Novinky a publikace » Článek

PŘIJATÉ ZÁKONY A ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Novela zákona o spotřebních daních;

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na obiloviny a technické plodiny;

Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Novela zákona o spotřebních daních

  • 1. července 2015 nabyla účinnosti novela zákona o spotřebních daních č. 157/2015 Sb., která zavádí plošné zdanění surového tabáku a nová pravidla pro distributory pohonných hmot. Novela dále upravuje pravidla pro složení kauce u osob skladujících surový tabák a u distributorů pohonných hmot.

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na obiloviny a technické plodiny

  • Nařízením vlády č. 155/2015 Sb. došlo, ve snaze omezit podvody na DPH, k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v oblasti obilovin a technických plodin.

Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

  • Pod číslem 39/2015 Sb. m.s. byla ve Sbírce zákonů zveřejněna smlouva mezi ČR a Kolumbií o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
  • Smlouva bude aplikována na daně vybírané srážkou u zdroje a na příjmy vyplácené nebo připisované počánaje 1. lednem 2016. Obdobně se smlouva vztahuje na ostatní zdanitelné příjmy plynoucí v době od 1. ledna 2016.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×