Úvod » Novinky a publikace » Článek

PROTOKOL KE SMLOUVĚ MEZI ČR A BELGIÍ O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A DAŇOVÝM ÚNIKŮM

Protokolem, který nabyl účinnosti 3. března 2015, dochází ke změně Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Belgií. Jeho hlavním cílem je zajištění výměny daňových informací v souladu se současnými trendy a lepší koordinace činností daňových správ obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů. Modifikovaná ustanovení smlouvy se budou provádět ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2016 nebo později. Text Protokolu byl publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×