Úvod » Novinky a publikace » Článek

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Připomínáme, že do 1. června 2015 je splatná daň z nemovitých věcí za rok 2015 (případně její první splátka). Finanční úřady zasílají složenky k platbě této daně fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, poštou.

Pokud se nemovitosti poplatníka nacházejí v územní působnosti více finančních úřadů, budou v jedné obálce složenky za všechny finanční úřady. Poplatníci by měli složenky obdržet nejpozději do 25. května.

Finanční správa zveřejnila informaci o hromadných předpisných seznamech na daň z nemovitých věcí, kterými místně příslušné Finanční úřady sdělují novou výši daně. Na hromadném seznamu jsou uvedeni poplatníci, u nichž za zdaňovací období 2015 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku či oproti částce vypočtené v daňovém přiznání. Hromadné předpisné seznamy jsou pro poplatníky zpřístupněny k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v pracovních dnech od 30. dubna do 1. června včetně.

Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu bude daň stanovena podle zákona o dani z nemovitých věcí ve výši poslední známé daňové povinnosti nebo na základě informací uvedených v daňovém přiznání.

Pokud poplatník neobdrží obálku se složenkou k placení daně z nemovitých věcí a bude si chtít zjistit, zda se jeho daňová povinnost nezměnila, doporučujeme ověřit, zda není uveden v těchto seznamech nebo se alespoň s telefonickým dotazem obrátit na pracovníka správce daně.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×