Úvod » Novinky a publikace » Článek

METODICKÝ POKYN K POSEČKÁNÍ ÚHRADY DANĚ

GFŘ zpřístupnilo veřejnosti interní pokyn, jehož cílem je sjednocení rozhodovací praxe a zajištění vyloučení volného uvážení správce daně (diskrece) při rozhodování o posečkání úhrady daně nebo o rozložení její úhrady na splátky v rámci zákonem stanovených podmínek. Při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů by tak neměly vznikat nedůvodné rozdíly.

Pokud daňový subjekt ve své žádosti o posečkání dostatečně konkrétně tvrdí a prokáže naplnění ekonomických nebo sociálních důvodů podle daňového řádu, vzniká mu právo na kladné rozhodnutí správce daně. Jsou-li totiž splněny zákonné podmínky pro posečkání, je omezena diskrece správce. Správce daně pak takové žádosti vyhoví, pokud současně budou splněny i další rozhodné skutečnosti.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×