Úvod » Novinky a publikace » Článek

GFŘ ZVEŘEJNILO NOVÁ VÝKLADOVÁ STANOVISKA K ZÁKONU O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo 10. 2. 2015 na svých webových stránkách Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kterým nahradilo Pokyn D-6 platný od roku 2011. GFŘ tak podává vysvětlující výklad k vybraným ustanovením zákona o daních z příjmů. Tento pokyn je možné použít i za zdaňovací období, které započalo v roce 2014.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×