Úvod » Novinky a publikace » Článek

OMEZENÍ ZNEUŽÍVÁNÍ SMĚRNICE O MATEŘSKÝCH A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTECH

Rada EU přijala v lednu 2015 novelu směrnice 2011/96/EU o mateřských a dceřiných společnostech. Tato směrnice upravuje osvobození podílů na zisku vyplácených dceřinými společnostmi jejich mateřským společnostem od srážkové daně a zamezení dvojímu zdanění takových příjmů.

Lednová novelizace má za cíl omezit zneužívání této směrnice a ukládá členským státům EU odpírat výhody vyplývající ze směrnice společnostem, které vykazují transakce bez řádných ekonomických důvodů a jejich hlavním důvodem je získání daňové výhody, což by bylo v rozporu s cíly směrnice.

ČR musí na základě této novelizace do 31. 12. 2015 vytvořit a uvést v účinnost zákonné předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Daňoví poplatníci tak další důvod k tomu, aby byli schopni správci daně prokázat, že vykazované transakce se ve skutečnosti uskutečnily a mají ekonomické opodstatnění.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×