Úvod » Novinky a publikace » Článek

KŠB úspěšně zastupovala významného klienta v pracovněprávním sporu

Krajský soud v Ostravě pravomocně zamítl žalobu bývalého zaměstnance klienta advokátní kanceláře KŠB o mnohamilionové plnění z konkurenční doložky. Soud se ztotožnil s argumentací KŠB relativizující zásadu zvláštní ochrany zaměstnance a uzavřel, že je vždy nezbytné při posuzování odpovědnosti za osud pracovněprávních jednání přihlížet ke všem okolnostem případu.

Konkrétně se soud ve shodě s názorem KŠB vyslovil v tom směru, že ne vždy neplatnost pracovněprávních dokumentů vyvolává výlučně zaměstnavatel. I zaměstnanec musí bezpochyby mít určitou míru vědomostí o tom, z jakého důvodu a za jakých podmínek se konkrétní smlouva či dohoda uzavírá a v tomto rozsahu nese odpovědnost za její platnost. Krajský soud se vzhledem k okolnostem případu také odmítl zabývat i dodatečně vzneseným nárokem na náhradu škody, která měla bývalému zaměstnanci vzniknout v důsledku tvrzeného dodržování neplatné konkurenční doložky.

Žalobě bylo nejprve zcela vyhověno Okresním soudem v Ostravě. Krajský soud však na základě odvolání zpracovaného KŠB pravomocně rozhodl ve prospěch žalovaného klienta.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×