Úvod » Novinky a publikace » Článek

Úspěch KŠB ve sporu ohledně výroků k lázním Kyselka

Vrchní soud v Praze pravomocně rozhodl o omluvě zástupce Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví v ČR (Asociace) statutárnímu řediteli Karlovarských minerálních vod (KMV) Allesandrovi Pasqualemu ve sporu, který byl veden ohledně výroků pronesených ve vztahu k západočeským lázním Kyselka.

Konkrétně se zástupce Asociace musí omluvit za výroky, které byly uveřejněny na adresu statutárního  ředitele KMV, zastoupeného ve sporu  advokátní kanceláří KŠB, a které se týkaly stavu objektů v lázních Kyselka. Odvolací soud ve vztahu k těmto výroků konstatoval, že se nejednalo o oprávněnou kritiku, nýbrž o hrubě urážlivé výrazy snižující ve značné míře čest a důstojnost pana Alessandra Pasqualeho. Vedle omluvy proto soud přiznal statutárnímu řediteli KMV i náhradu nemajetkové újmy v požadované symbolické výši a Asociaci uložil, aby se zdržela šíření výroků, kterými je pan Alessandro Pasquale neoprávněně zostouzen na veřejnosti.

Žaloba byla nejprve z podstatné části zamítnuta Městským soudem v Praze. Vrchní soud však na základě odvolání pravomocně rozhodl ve prospěch žalobce

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×