Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB) jmenovala nové counsely07/01/15 / Zprávy

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB) oznámila s účinností od 1. ledna 2015 jmenování svých čtyř zástupců do funkce counsel. Jmenovaní advokáti a daňový poradce působí v KŠB dlouhodobě a jejich posun do vyšší pozice je oceněním kvalitní práce, kterou pro advokátní kancelář KŠB odvádějí.

„Ceníme si kvalitně odvedené práce a lidí, kteří umí naplno využívat své schopnosti. Jmenování na pozici counsel je nejlepší reflexí několikaleté vzájemné spolupráce, které si velice vážíme. Ocenění kolegové jsou předními odborníky z různých oblastí práva a daní,“ uvedla Dagmar Dubecká, řídící partnerka KŠB.

Partner KŠB Jiří Balaštík se rovněž od 1. ledna 2015 stal tzv. emeritním partnerem. Do budoucna se tak bude zaměřovat zejména na aktivity v rámci marketingu kanceláře.

Profily nových counselů:

Sylvie Sobolová

Sylvie Sobolová působí v advokacii od roku 2002. Je členkou České advokátní komory. Specializuje se zejména na veřejné zakázky a podpory, právo duševního vlastnictví, právo EU, právo hospodářské soutěže, nekalou soutěž, soudní spory a rozhodčí řízení, cenné papíry a kapitálové trhy. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Na Vysoké škole ekonomické získala v roce 2004 titul Ph.D. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, španělsky.

Christian Blatchford

Christian Blatchford je advokátem od roku 2003. Je členem České advokátní komory a Law Society of England and Wales. Specializuje se zejména na fúze a akvizice a projektové financování včetně PPP. Vystudoval Filozofickou fakultu University of Manchester, absolvoval na  College of Law v Guildfordu postgraduální studium v oboru práva a kurz praktického práva. Hovoří česky a anglicky.

Drahomír Tomašuk

Drahomír Tomašuk působí jako advokát v KŠB již třináctým rokem. Je členem České advokátní komory. Jeho specializací je telekomunikační právo, ochrana osobních údajů a bankovnictví, stejně jako správní řízení včetně správního soudnictví. Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Hovoří česky, anglicky a německy.

Jan Černohouz

Jan Černohouz je daňovým poradcem od roku 2008. Je členem Komory daňových poradců České republiky. Jeho specializací je daň z příjmů právnických osob, mezinárodní zdaňování a daňové plánování, daň z přidané hodnoty podnikatelských, neziskových a veřejnoprávních subjektů a celní problematika. V rámci daňového týmu KŠB byl označen za jednoho z předních daňových poradců v České republice podle World Tax 2014. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Národohospodářskou fakultu. Hovoří anglicky.