Úvod » Naše služby » Zdaňování neziskových...

Zdaňování neziskových organizací

Oblasti služeb

  • komplexní daňové poradenství neziskovým a veřejnoprávním organizacím
  • vymezení hlavní a podnikatelské činnosti, vhodné nastavení kritérií tohoto rozdělení pro účely daně z příjmů a DPH
  • účetní a daňová problematika dotací a grantů
  • revize a návrh smluv s podnikatelskými subjekty z hlediska a rizikovosti pro neziskové organizace
  • identifikace oblastí, ve kterých čelí nezisková organizace zvýšenému daňovému riziku a navrhování změn interních postupů či smluvních vztahů k minimalizaci daňových rizik

Reference

Česká televize, Česká tisková agentura, Český rozhlas, Ochranný svaz autorský (OSA), Pražská komorní filharmonie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×