Úvod » Naše služby » Právo hospodářské soutěže,...

Právo hospodářské soutěže, nekalá soutěž

Oblasti služeb

  • všestranné poradenství v oblasti soutěžního práva soutěžitelům i jiným účastníkům trhu (zvláště při velkých transakcí služeb pro klienty s významným tržním podílem)
  • zastupování klientů při jednáních a správních řízeních u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (zvláště ve věcích fúze, dominantního postavení a smluv, které mohou narušovat hospodářskou soutěž)
  • poradenství ohledně sporných záležitostí soutěžního práva a problematiky nekalé konkurence
  • všestranné právní poradenství z oblasti nekalé soutěže, tj. k dovolenému i zakázanému chování v hospodářské soutěži zvláště ve věci srovnávací a klamavé reklamy, doménových jmen, užití obchodní firmy, ochrany obchodního tajemství, parazitní soutěže, zlehčování a oprávněné obrany, vyvolání nebezpečí záměny, klamavého označování apod.
  • zastupování klientů ve sporech z nekalé soutěže jak na straně žalobců tak žalovaných, včetně v řízeních o nařízení předběžných opatření a výkonu rozhodnutí

Reference

Balírny Douwe Egberts (nyní Sara Lee), Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, Brau Union, CAC LEASING, CCB – Czech Credit Bureau, CCB Finance, Česká spořitelna, ČSOB, ČSOB Leasing, Dopravní podnik Ústeckého kraje, Eurotel Praha (nyní Telefónica O2 Czech Republic), GE Capital Bank, GE Capital Leasing, Karlovarské minerální vody, Komerční banka, Leasing České spořitelny, LLCB, Nissan, OKD, Pinelli, REMA Systém, RWE AG/RWE Transgas, Schneider Electric, Severočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská, Stavební spořitelna České spořitelny, Středočeská plynárenská, ŠkoFIN, Toyota Motor Europe Marketing & Engineering, Toyota Motor Czech, UNITED BAKERIES, Západočeská plynárenská a další

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×