Úvod » Naše služby » Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví

Oblasti služeb

  • všestranné poradenství v oblasti veřejného správního práva zahrnují právní pomoc v nejrůznějších regulačních otázkách, včetně oblasti regulace reklamy, ochrany osobních údajů apod.
  • právní zastupování ve správních řízeních (například řízení ohledně ochranných známek vedených Úřadem pro ochranu duševního vlastnictví, řízení ohledně živnostenských oprávnění či řízení v otázkách zvláštních licencí nutných pro prodej výrobků a jejich distribuci)
  • všestranné poradenství ve sféře soukromého práva (smluvní aspekty poskytování licencí a převodů práv duševního vlastnictví a know-how, smlouvy v oblasti a marketingových smluv a smluv v oblasti reklamy) včetně aspektů  mezinárodní problematiky se soukromoprávními aspekty (rozhodné právo a volba práva) a komunitárního práva
  • zastupování v soudních sporech ohledně nekalé soutěže, obecného marketingu, reklamy, komparativní reklamy, zneužití obchodních značek v nejrůznějších odvětvích hospodářské činnosti, porušení autorského práva a nároků na náhradu škody v civilních i trestních věcech, včetně pirátství v oblasti duševního vlastnictví
  • spolupráce s kvalifikovanými patentovými zástupci v patentových otázkách převážně technické povahy

Reference

Bauer Nike Hockey, CRIF, Creditinfo, Česká asociace pojišťoven, Česká kancelář pojistitelů, Česká pojišťovna, Dopravní podnik Ústeckého kraje, EDS software, Karlovarské minerální vody, OKD, skupina Patria, Pinelli, skupina PPF, Sara Lee - dříve Douwe Egberts, TNT, a další subjekty v různých sektorech hospodářství (spotřební průmysl, potravinářství a výroba nápojů, farmaceutický průmysl, televize, finanční služby, pojišťovnictví a bankovnictví aj.)

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×