Úvod » Naše služby » Pojišťovnictví

Pojišťovnictví a penzijní připojištění

Oblasti služeb

  • poradenství v oblasti regulatorních aspektů činnosti pojišťoven a zajišťoven, penzijních fondů, a dalších subjektů působících v této oblasti finančních služeb
  • podpora klientů při přípravě dokumentace předkládané dohledovému orgánu a komunikace s ním, zastupování v řízeních před dohledovým orgánem
  • podpora klientů při zavádění nových produktů, příprava nebo revize smluvní a související dokumentace nově zaváděných i stávajících produktů, a to včetně jejich návaznosti na další služby poskytované třetími subjekty (například obhospodařování portfolia investičních nástrojů v případě „unit-linked“ produktů životního pojištění)
  • veškeré soukromoprávní aspekty životních i neživotních pojištění, uplatňování nároků z pojistných smluv či obrana před neoprávněně uplatňovanými nároky, a to včetně specifických oblastí jako letecké pojištění
  • řešení dopadů specifického postavení subjektů regulovaných zvláštními zákony do oblasti jejich povinností v rámci práva obchodních společností
  • poradenská činnost pro specifické subjekty jako Česká asociace pojišťoven nebo Česká kancelář pojistitelů

Reference

AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku, Allianz pojišťovna, AXA penzijní fond, Česká pojišťovna, MARSH, Penzijní fond České pojišťovny, Penzijní fond České spořitelny

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×