Úvod » Naše služby » Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé

Oblasti služeb

  • všeobecné právní poradenství v oblasti mezinárodního práva soukromého, včetně výkladu a aplikace zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, činnosti Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL), a Haagské konference mezinárodního práva soukromého
  • občanské, obchodní a další smlouvy s mezinárodním prvkem
  • právo rozhodné pro smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy, volba rozhodného práva, včetně Nařízení Řím I a Nařízení Řím II
  • příslušnost soudů, dohoda o příslušnosti soudu, uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, včetně Nařízení Brusel I, Nařízení Brusel I bis a Luganské úmluvy  
  • doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních
  • mezinárodní obchodní zvyklosti a doložky, včetně doložek INCOTERMS
  • intepretace a aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG)

Základní tým

Vyhledávat ve specializacích

Specializace

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×